Affillangan shaxslar

Affillangan shaxs - moliyaviy faoliyatni amalga oshiruvchi yuridik va/yoki jismoniy shaxslarning faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan jismoniy yoki yuridik shaxs.
Jamiyat bilan bitim tuzishdan manfaatdor shaxslar tomonidan sho 'basi bo'lgan quyidagi shaxslar e'tirof etiladi.

Affillangan shaxslar ro`yxati.pdf

Emitent affillangan shaxslar ro'yxatiga tegishli o'zgartirish kiritgan sana 05.07.2024 yil